بانو نرگس داوری

شعر

لحظه های ناب

لحظه های ناب لحظه های شاد لحظه های شور لحظه های حضور همه‌ی لحظه هایت ناب همه عمرت به ناز همه وجودت سلام در بهار رمضان درک لحظه هایش آسان فرصت حضور آنی مجوز ورود آزاد پس همه بخوانید مرا شادی قلب های شاد شور و شوق و شیدایی سور جان‌های خدایی همه در اجابت …

لحظه های ناب ادامه »

معرفت و آگاهی

دریای بی معرفتی کرانه‌ای ندارد ساحلش نا آرام است راه به جایی ندارد مثل رودی کور است از کوهی به کوه می‌رسد مقصدش دریا نیست اقیانوسی آرام نیست جنگلی موهوم است شوریده و ما معلوم پر هراس و ترسناک است خوف و خطر دارد جنون و شرر دارد شوم است و بی پایانی در راه …

معرفت و آگاهی ادامه »

در انتهای دیدار

یک شب به شبهایم پر شد ز بی تابی وفور غم وافر شد دل بی تاب ز بی تابی درد هجوم آورد وجود هم کم آورد درد به جان پیچید جان هم ز تن آمد بر خود پیچیدم در خود غلتیدم اشک هم جاری شد هراسان جانم به لب آمد از جور و ستم جاری …

در انتهای دیدار ادامه »

پیمایش به بالا