بانو نرگس داوری

خانه » پروردگار

پروردگار

سپاسگزاری

سپاسگزاری دومین روز چالش نوشته صبحگاهی رابا سپاسگزاری آغاز می کنم . به شکر و میمنت یه روز دیگه با سپاسگزاری  آغاز شد . خدواندا سپاسگزارم که به من امروز هم فرصت زندگی ، رشد و آرامش و حرکت در مسیر بهبودی دادی .لحظه های حضور اندک و نیاز ما به آن بی نهایت تا […]

سپاسگزاری بیشتر بخوانید »

سلامی دیگر

سلام یگانه معبودم در یگانگی پروردگارم بندگی کردن تعبد است و به شکر اندرش مزید امتنان خواهد بود. عاشق تو بودن بهترین است و لحظه حضور عاشقانه ترینها . در این پهنه هستی تو تنها یار و یاور من هستی. مهرت را می ستایم و اکنون را پرستش می کنم. اکنونی که با تو هستم

سلامی دیگر بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا