بانو نرگس داوری

خانه » کتابهای من

کتاب های من

مثل ماه

کتاب مشترک که با چهار نویسنده دیگر به رشته تحریر در آمده است.
پاییز 1401 به همت خانم سیده فروزان حسینی به عنوان سرپرست نویسندگان از انتشارات ماهواره منتشر شد.
این کتاب حاوی اشعاری می باشد که شاعران خوش ذوق آنها را سروده اند .
من قسمتی از این اشعار را در این صفحه به اشتراک می گذارم.
از اینکه با نظرات خود مرا در مسیر پیشرفت حمایت می کنید سپاسگزارم.
مثل ماه

شکوفه های سیب

کتاب مشترک که با چهار نویسنده دیگر به رشته تحریر در آمده است.
زمستان 1401 با کمک سرکار خانم سیده فروزان حسینی به عنوان سرپرست نویسندگان و تلاش مستمر از انتشارات ماهواره تلاش کردند و این کتاب را به مرحله چاپ رساندند.
این کتاب با موضوع داستان کوتاه می باشد. داستانهایی متنوع با محتوایی متفاوت که همچو شکوفه های سیب در حال رشد هستند.
داستانهای کوتاهی که من در این کتاب منتشر کردن خیالی و تا حد زیادی با موضوعات روز در ارتباط می باشد .
این داستانها در صفحه داستان کوتاه منتشر شده است. 
شکوفه های سیب
شکوفه های سیب

شکوفه های سیب

کتاب مشترک که با چهار نویسنده دیگر به رشته تحریر در آمده است.
زمستان 1401 با کمک سرکار خانم سیده فروزان حسینی به عنوان سرپرست نویسندگان و تلاش مستمر از انتشارات ماهواره تلاش کردند و این کتاب را به مرحله چاپ رساندند.
این کتاب با موضوع داستان کوتاه می باشد. داستانهایی متنوع با محتوایی متفاوت که همچو شکوفه های سیب در حال رشد هستند.
داستانهای کوتاهی که من در این کتاب منتشر کردن خیالی و تا حد زیادی با موضوعات روز در ارتباط می باشد .
این داستانها در صفحه داستان کوتاه منتشر شده است. 
پیمایش به بالا